Clonezilla 3.0.1-8

Clonezilla 3.0.1-8

The Clonezilla Team – Shareware
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
Clonezilla is a tool that is a free counterpart to the popular Norton Ghost and allows you to create backups of selected partitions and drives.

Tổng quan

Clonezilla là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi The Clonezilla Team.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Clonezilla là 3.0.1-8, phát hành vào ngày 22/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/01/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 2.7.3.19, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Clonezilla đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Clonezilla Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Clonezilla!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Clonezilla cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
The Clonezilla Team
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại